Motorspruta

Foto: Robert Tormund

© Kilaräddningsvärn 2017