Bli brandman

Vill du också bli en del av Kila Räddningsvärn och bor max 8min från station?

Målsättningen är att komma med minst fyra personer vid larm. Behovet av personal är som störst dagtid!

När man jobbar som brandman i räddningsvärn så utgår ingen ersättning för beredskap men får betalt när vi rycker ut. Vi får också ersättning för ett antal övningstimmar. Bland annat deltar vi i en längre lördagsövning varje vår och höst.

Ta kontakt med Robert Tormund på telnr: 070-5667932 eller Oskar Karlsson på telnr: 073-6380700 om du känner att du är rätt man/kvinna för jobbet!

 

© Kilaräddningsvärn 2017