2016

NR:46 | 25/12-2016

Sjukvårdslarm

NR:45 | 24/12-2016

Trafikolycka singel Personbil. E4 Norrgående.

NR:44 | 12/12-2016

Trafikolycka singel Personbil. E4 Södergående. Personbil kört ner i diket

NR:43 | 11/12-2016

Trafikolycka singel Personbil. E4 Södergående. Personbil snurrat in i vajerräcket

NR:42 | 11/12-2016

Trafikolycka singel Personbil. E4 Södergående. Personbil kört av vägen och rullat flera varv

NR:41 | 9/11-2016

Trafikolycka singel Lastbil. E4 Norrgående. Lastbil som vält

NR:40 | 7/11-2016

Trafikolycka flera fordon Lastbil/personbil. E4 Södergående. Lastbil kört in i personbil och åkt av vägen

NR:39 | 4/11-2016

Brand ute fordon Lastbil. E4 Norrgående. Lastbil som brinner

NR:38 | 2/10-2016

Brand ute terräng Gräsbrand. V800 vid Gammelsta, gräs som brinner

NR:37 | 25/9-2016

Trafikolycka singel Personbil. E4 Norrgående

NR:36 | 21/9-2016

Trafikolycka singel Lastbil. E4 Södergående. Lastbil som vält

NR:35 | 19/9-2016

Trafikolycka singel Personbil. E4 Södergående. Personbil i vajerräcket

NR:34 | 18/9-2016

Ambulansassistans Transport i terräng. Sörmlandsleden Vikkitteln. Man som trillat och slagit sig

NR:33 | 14/9-2016

Trafikolycka flera fordon Personbil. E4 Norrgående

NR:32 | 12/9-2016

Brand ute Fordon. Kila. Personbil som brinner som senare tar sig i ladugård

NR:31 | 21/8-2016

Trafikolycka singel Personbil. E4 Norrgående, Personbil med husvagn kört av vägen

NR:30 | 7/8-2016

Trafikolycka singel Personbil. E4 Södergående

NR:29 | 27/7-2016

Trafikolycka flera fordon Personbil. E4 Norrgående, personbil i vajerräcket

NR:28 | 22/7-2016

Trafikolycka flera fordon Personbil. V800 vid Gammelsta, 2 personbilar krockat

NR:27 | 22/7-2016

Trafikolycka flera fordon Lastbil/personbil. E4 Södergående vid Kila. Lastbil kört in i husvagn

NR:26 | 11/7-2016

Ambulansassistans Dörröppning Ålberga

NR:25 | 3/7-2016

Trafikolycka flera fordon Personbilar. E4 Norrgående, 2 personbilar som krockat

NR:24 | 24/6-2016

Trafikolycka singel Personbil. E4 Stavsjö Norrgående

NR:23 |  1/6-2016

Brand ute Terräng Skogsbrand. Stavsjö

NR:22 | 24/5-2016

Trafikolycka singel Personbil. E4 Södergående. Bil i vajerräcket

Nr:21 | 18/5-2016

Trafikolycka singel personbil. Väg 216 mot Björkvik. Bil i diket

Nr:20 | 13/5-2016

Brand ute Gräsbrand. Grill som tagit sig i gräset. Skrien vid Stavsjö

Nr:19 | 12/4-2016

Brand ute Gräsbrand Viråvägen

Nr:18 | 11/4-2016

Brand ute Personbil E4 Södergående innan Stavsjö

Nr:17 | 6/4-2016

Brand ute Personbil E4 Södergående vid östgötagränsen

Nr:16 | 5/4-2016

Trafikolycka Singel E4 Gammelsta. Personbil i vajerräcket

Nr:15 | 3/4-2016

Sjukvårdslarm

Nr:14 | 27/3-2016

Trafikolycka Singel Stationsvägen Stavsjö. Personbil krockat med stubbe

Nr:13 | 23/3-2016

Brandlarm från Sektor alarm. Brand i villa i Stavsjö

Nr:12 | 18/3-2016

Brand ute. Gräsbrand. Eldat i tunna som tagit sig bredvid

Nr:11 | 9/3-2016

Sjukvårdslarm

Nr:10 | 7/3-2016

Brand Lastbil. E4 Norrgående

Nr:9 | 3/3-2016

Trafikolycka Singel E4 Norrgående. Personbil i mitträcket.

Nr:8 | 20/2-2016

Trafikolycka flera fordon E4 Norrgående. Personbil kört in i buss.

Nr:7 | 9/2-2016

Trafikolycka Singel E4 Norrgående. Personbil i mitträcket.

Nr:6 | 23/1-2016

Undersökning villabrand

Nr:5 | 16/1-2016

Trafikolycka Singel E4 Norrgående. Personbil i mitträcket.

Nr:4 | 11/1-2016

Trafikolycka Singel E4 Södergående. Midre skåpbil kört på däck.

Nr:3 | 8/1-2016

Trafikolycka E4 södergående efter stavsjö.

Nr:2 | 8/1-2016

Trafikolycka singel E4 norrgående innan Gammelsta. Lastbil kört in i mitträcke och blockerar hela norrgående och ett körfält i södergående.

Nr:1 | 5/1-2016

Trafikolycka singel E4 södergående. Bil kört in i mitträcke.

© Kilaräddningsvärn 2017