2014

Nr:1 | 9/1-2014

Brand ute fordon lastbilE4n sögå söder om tpl Gammelsta.

Nr:2 | 11/1-2014

Trafikolycka singel personbil E4an sögå väster om Kila.

Nr:3 | 15/1-2014

Trafikolycka singel E4an precis passerat Stavjö, riktning mot Norrköping.

Nr:4 | 22/1-2014

Trafikolycka singel personbil E4an Kilanorrgående.

Nr:5 | 27/1-2014

Trafikolycka singel personbil E4an norrgående i Stavsjö.

Nr:6 | 30/1-2014

Trafikolycka flera fordon lastbil E4an norrgående i Stavsjö.

Nr:7 | 31/1-2014

Trafikolycka flera fordon personbil söder om Nyköping norrgående ca 16 km efter vägskylt.

Nr:8 | 9/2-2014

Brand i buss E4an mellan Stavsjö och Jönåker södergående.

Nr:9 | 2/3-2014

Trafikolycka singel personbil E4an avfart 127 norrgående.

Nr:10 | 28/3-2014

Trafikolycka flera fordon lastbil E4an södergående i mitträcket.

Nr:11 | 29/3-2014

Trafikolycka singel personbil E4an avfart b127 Stavsjö norrgående.

Nr:12 | 27/4-2014

Brand ute terräng gräsbrand E4an precis där avfarten är i Stavsjö norrgående.

Nr:13 | 30/4-2014

Brand ute fordon lastbilE4an Stavsjö norr om bron vid Stavsjö.

Nr:14 | 2/5-2014

Trafikolycka singel personbil E4an i höjd med gammelsta avfart 216 norrgående

Nr:15 | 10/5-2014

Trafikolycka singel personbil E4an efter stavsjökrog norrgående.

Nr:16 | 31/5-2014

Trafikolycka mindre motorfordon i vajerväg E4an riktning mot Norrköping vid statoil.

Nr:17 | 3/6-2014

Trafikolycka singel personbil i vajerväg E4an i höjd med Kila norrgående.

Nr:18 | 6/6-2014

Trafikolycka flera fordon personbil E4an mot Norrköping södergående.

Nr:19 | 7/6-2014

Brand i byggnad villa Lövhälla.

Nr:20 | 17/6-2014

Trafikolycka singel personbil gamla E4an vid Stavsjö.

Nr:21 | 21/6-2014

Trafikolycka singel personbil E4an norrgående.

Nr:22 | 23/6-2014

Trafikolycka singel personbil E4an norrgående Stavsjö.

Nr:23 | 30/6-2014

Trafikolycka flera fordon personbil E4an avfart 128 Gammelsta norrgående.

Nr: 24 | 6/7-2014

Trafikolycka singel personbil E4an norrgående Stavsjö klint 1 km söder om Stavsjö.

Nr:25 | 10/7-2014

Trafikolycka flera fordon lastbil E4an norrgående vid Stavsjö.

Nr:26 | 13/7-2014

Brand ute fordon personbil i vajerväg E4an avfart 127 södergående.

Nr:27 | 20/7-2014

Trafikolycka singel personbil E4an innan Björkvik södergående fil.

Nr:28 | 28/7-2014

Brand ute övrigt Tempeludden Stavsjö.

Nr:29 | 1-2/8-2014

Brand ute terräng skogsbrand Jönåker.

Nr:30 | 7/8-2014

Lyfthjälp Björnstugan Kopparbolstorp sitter strax utanför tomtgräns.

Nr:31 | 16/8-2014

Vattenskada i byggnad Dammkärrsvägen 16 & 18 Stavsjö.

Nr:32 | 20/8-2014

Trafikolycka fler fordon personbil gamla E4an i höjd med Kila kyrka.

Nr:33 | 21/8-2014

Brand ute terräng skogsbrand gamla E4an i höjd med Kila möbler norrgående vänster sida vägen.

Nr:34 | 24/8-2014

Brand ute buss E4an Stavsjö 1-2 km innan Stavsjö norrgående.

Nr:35 | 2/9-2014

Trafikolycka flera fordon lastbil Stavsjö avfart från E4an stavsjö statoil Stavsjö.

Nr:36 | 14/9-2014

Brand ute fordon personbil Stavsjö norrgående avf 127 Sväng av E4an.

Nr:37 | 16/9-2014

Brand ute fordon Arbetsmaskin Åtorp Ålberga.

Nr:38 | 21/9-2014

Trafikolycka singel personbil E4an Stavsjö riktning mot Norrköping.

Nr:39 | 23/9-2014

Trafikolycka singel personbil vajerväg E4an före Stavsjö södergående innan avfart Stavsjö.

Nr:40 | 6/11-2014

Trafikolycka singel personbil E4an södergående i höjd med Böksjön  ( motbud )

Nr:41 | 17/11-2014

Sjukvårdslarm

Nr:42 | 18/11-2014

Trafikolycka flera fordon personbil gamla E4an norrgående Kila.

Nr:43 | 29/11-2014

Trafikolycka singel personbil i vajerväg norrgående avf 128 Gammelsta.

Nr:44 | 1/12-2014

Bilbrand personbil södergående strax innan Stavsjö.

© Kilaräddningsvärn 2017