2013

Nr:1 | 16/1-2013

Trafikolycka singel E4an.

Nr:2 | 27/1-2013

Trafikolycka singel E4an i höjd med viråvägen.

Nr:3 | 8/2-2013

Trafikolycka singel lastbil E4an sögå i höjd med Gammelsta.

Nr:4 | 9/2-2013

Trafikolycka bil i vajerväg E4an nogå Ålberga avfarten.

Nr:5 | 12/2-2013

Trafikolycka singel personbil E4an nogå i höjd med Stavsjö.

Nr:6 | 19/2-2013

Trafikolycka flera fordon E4an nogå strax ovanför Stavsjö.

Nr:7 | 20/5-2013

Trafikolycka flera fordon E4an i höjd med Stavsjö.

Nr:8 | 7/6-2013

Trafikolycka singel personbil E4an nogå innan macken i Stavsjö.

Nr:9 | 15/6-2013

Trafikolycka singel personbil LV 800 Stavsjö.

Nr:10 | 19/6-2013

Sanering på E4an nogå farligt ämne drivmedel i höjd med Stavsjö.

Nr:11 | 26/7-2013

Brand i  mindre fristående byggnad Teliamast basstation.

Nr:12 | 30/7-2013

Brand ute terräng gräsbrand E4an avfart Stavsjö norr om Stavsjö.

Nr:13 | 3/8-2013

Trafikolycka singel personbil E4an.

Nr:14 | 15/8-2013

Trafikolycka singel gamla E4an väg 800 mellan Jönåker och Björkvik.

Nr:15 | 1/9-2013

Trafikolycka singel personbil E4an sögå i höjd med Stavsjö.

Nr:16 | 7/9-2013

Brand i byggnad villa brand Riksvägen 5 i Jönåker.

Nr:17 | 8/9-2013

Trafikolycka singel personbil E4an nogo avfart 128 Gammelsta.

Nr:18 | 12/9-2013

Röklukt ute Brännsköarna.

Nr:19 | 21/9-2013

Trafikolycka singel personbil E4an sögå mellan Jönåker och Kila.

Nr:20 | 13/10-2013

Trafikolycka singel personbil E4an i höjd med Kila sögå.

Nr:21 | 16/10-2013

Brand ute fordon lastbil E4an nogå i höjd med Kila.

Nr:22 | 18/10-2013

Sjukvårdslarm

Nr:23 | 26/10-2013

Hinder på väg Åtorpsvägen Ålberga.

Nr:24 | 1/11-2013

Trafikolycka singel lastbil E4an norr om Stavsjö nogå strax söder om tpl gammelsta.

Nr:25 | 13/11-2013

Brand ute fordon lastbil E4an nogå norr om Stavsjö ca 5 km.

Nr:26 | 7/12-2013

Trafikolycka singel personbil E4an sögå i höjd med Stavsjö.

© Kilaräddningsvärn 2017