2012

Nr:1 | 6/1-2012

Trafikolycka singel personbil E4an i höjd med Stavsjö.

Nr:2 | 19/1-2012

Trafikolycka flera fordon E4an Ålberga/Gammelsta.

Nr:3 | 31/1-2012

Arbetsmaskinsbrand övertänd i Missmyra

Nr:4 | 9/2-2012

Trafikolycka singel personbil E4an No Gå bil i mittvajer, bulen satt fast i vajer´n.

Nr:5 | 15/2-2012

Trafikolycka singel på väg 216.

Nr:6 | 19/2-2012

Trafikolycka singel personbil E4an mot Norrköping.

Nr:7 | 24/3-2012

Sanering av olja från en gravmaskin som stod och läckte vid järnvägsövergången vid dammbrovägen.

Nr:8 | 25/3-2012

Trafikolycka singel lastbil i vajerräcke på E4an.

Nr:9 | 18/4-2012

Trafikolycka singel personbil väg 800 i höjd med korsbäcken.

Nr:10 | 21/4-2012

Sjukvårdslarm.

Nr:11 | 7/5-2012

Brand i byggnad Ökdalen banvaktstugan.

Nr:12 | 20/5-2012

Lastbilsbrand Karlbro Valingegård

Nr:13 | 20/5-2012

Brand ute Kila Ålberga.

Nr:14 | 24/5-2012

Bilbrand på väg 800 strax innan Kila.

Nr:15 | 18/7-2012

Trafikolycka singel personbil i vajerräcke E4an Sö Gå i höjd med Stavsjö.

Nr:16 | 23/9-2012

Trafikolycka singel personbil E4an Sö Gå i höjd med Stavsjö

Nr:17 | 26/9-2012

Trafikolycka singel personbil i vajerräcke Nyköping/Björkvik väg 216.

Nr:18 | 24/10-2012

Sjukvårdslarm

Nr:19 | 18/11-2012

Brand i personbil på E4an.

Nr:20 | 5/12-2012

Trafikolycka singel personbil kört av vägen i snön på E4an No Gå strax efter Virå bron.

Nr:21 | 8/12-2012

Djurräddning E4an Sö Gå i Stavsjö större tam djur.

Nr:22 | 14/12-2012

Trafikolycka singel  E4an Sö Gå mellan Jönåker och Gammelsta, halvhallt vid påfarten till E4an.

Nr:23 | 16/12-2012

Trafikolycka flera bilar E4an No Gå 700 m innan avf till Stavsjö  3 pers inblandade

Nr: 24 | 18/12-2012

Trafikolycka flera bilar E4an No Gå Mellan Gammelsta och Jönåker i höjd med golfbanan 4 pers inblandade.

Nr:25 | 21/12-2012

Trafikolycka singel 2 km norr om Stavsjö Sö Gå.  Blev på körda strax innan korsningen till väg 216 på väg 800.

Nr:26 | 22/12-2012

Trafikolycka singel E4an bil i diket 4 km norr om Stavsjö Sö Gå.

Nr:27 | 24/12-2012

Trafikolycka singel E4an No GÅ efter Stavsjö personbil åkt ner i slänt.

Nr:28 | 25/12-2012

Trafikolycka singel E4an Sö Gå personbil voltat står på hjulen i mitt vajer mellan Gammelsta och Ålberga.

© Kilaräddningsvärn 2017