2011

Nr:1 | 6/2-2011

Bilbrand på parkeringen till Statoil Stavsjö.

Nr:2 | 10/2-2011

Trafikolycka med lastbil och flera fordon på E4an efter Stavsjö.

Nr:3 | 15/2-2011

Trafikolycka singel personbil på E4an i höjd med Kiladalen.

Nr:4 | 11/3-2011

Trafikolycka med lastbil och flera person bilar på Rv 504 mellan Jönåker och gamla sågen.

Nr:5 | 18/4-2011

Djurlivräddning på Ålberga gård en häst som var fastklämd i boxen inne i stallet.

Nr:6 | 19/4-2011

Gräs/skogs på Lundäng Brand i slänt som övergick till skogen när man eldade av en hög.

Nr:7 | 26/4-2011

Minibuss med 2 pers välte på sidan i mitt räcke, inga pers skador norrgå i höjd med kiladalen.

Nr:8 | 10/6-2011

Åkte runt med bilarna 331 och 337 för att leta skogsbrand som sen var på östgöta sidan.

Nr:9 | 24/6-2011

Soteld på tintomarasväg 36 i Stavsjö som var en villabrand på både vinden och i grunden, blixtnedslag.

Nr:10 | 25/6-2011

Villa brand på tintomarasväg 36 det var glödbrand i hus grunden.

Nr:11 | 29/6-2011

Trafikolycka singel på E4an 6 km från väg 216.

Nr:12 | 29/6-2011

Trafikolycka singel på E4an i höjd med Stavsjö.

Nr:13 | 2/7-2011

Trafikolycka singel mitt på E4an norrgå.

Nr:14 | 7/7-2011

Trafikolycka singel, bil på sidan på gärdet vid kila kyrka på väg 800.

Nr:15 | 17/8-2011

Trafikolycka singel på E4an i södergå mellan Backgården och Stavsjö.

Nr:16 | 25/8-2011

Trafikolycka på väg 800 2 bilar krocka vid korsningen Hummlekärrsvägen och Ålberga vägen 3 drabbade.

Nr:17 | 3/9-2011

Personbil där oljan runnit ut på vägen fick sanera, på E4an södergå i höjd med Backgården.

Nr:18 | 16/9-2011

Trafikolycka singel, person bil kolliderade med älg på E4an på bron vid Kiladalen 2 st drabbade.

Nr:19 | 19/9-2011

Trafikolycka singel, personbil kolliderade med älg på E4an vid Strömsfors 4 st drabbade.

Nr:20 | 18/11-2011

Bilbrand på E4an södergå i höjd med Stavsjö.

Nr:21 | 21/11-2011

Bilbrand på E4an södergå i höjd med Karslund/Backgården 1 per med lätta brännskador.

Nr:22 | 14/12-2011

Trafikolycka singel, lastbil välte på sidan på påfarten mot Stockholm i Stavsjö. (gammal olycka)

Nr:23 | 20/12-2011

Trafikolycka singel, bil satt fastkilad i vajerräcke på E4an norrgå strax efter Stavsjö.

Nr: 24 | 24/12-2011

Trafikolycka singel, bil körde in i sidräcke slungades över till vajerräcke mycket halt åkte med sommardäck.

Nr:25 | 26/12-2011

Trafikolycka singel på väg 800 bil välte på sidan i diket vid vägen till Ålberga.

© Kilaräddningsvärn 2017