2010

Nr:1 | 7/1-2010

Trafikolycka E4an södergående avf Stavsjö personbil singel.

Nr:2 | 13/1-2010

Trafikolycka E4an södergående 500 m efter avf Stavsjö singel personbil på taket.

Nr:3 | 3/2-2010

Takras på ladugård Backgården 3 djur fastklämda.

Nr:4 | 4/3-2010

Soteld i skorsten på Ålunda Kila dalen.

Nr:5 | 4/4-2010

Trafikolycka bil i berg vid hvilan på väg 800.

Nr:6 | 5/4-2010

Trafikolycka bil av väg avfart 127 Stavsjö norrgående.

Nr:7 | 20/4-2010

Markbrand vid avfart 127 norr gående i Stavsjö.

Nr:8 | 28/4-2010

Bilbrand på E4an södergående strax söder om Jönåker.

Nr:9 | 6/5-2010

Trafikolycka E4an södergående.

Nr:10 | 11/5-2010

Trafikolycka E4an södergående.

Nr:11 | 11/6-2010

Trafikolycka lastbil och personbil på E4an i höjd med Kiladalen.

Nr:12 | 13/6-2010

Vattenskada i källare på Kila Vreta 5

Nr:13 | 13/6-2010

Vattenskada i källare på Ålberga gård Valleräng.

Nr:14 | 20/6-2010

Moped brand vid golfbanan i Jönåker.

Nr:15 | 25/6-2010

Trafikolycka vid avf 216 på E4an personbil av väg.

Nr:16 | 26/6-2010

Trafikolycka på E4an personbil i mitträcke.

Nr:17 | 3/7-2010

Trafikolycka på E4an södergående i höjd med Stavsjö, bil i mitträcke.

Nr:18 | 3/7-2010

Trafikolycka på E4an södergående i höjd med Backgården, bil i mitträcke.

Nr:19 | 14/7-2010

Skogsbrand, brand i mark och vindskydd bakom Ålberga skola.

Nr:20 | 5/7-2010

Sökning efter brand rök i skogen bakom Statoil Stavsjö.

Nr:21 | 16/7-2010

Skogsbrand strax innan Virå.

Nr:22 | 15/9-2010

Bilbrand på E4an norrgående innan Fredriksborg.

Nr:23 | 25/9-2010

Sjukvårdslarm

Nr: 24 | 27/9-2010

Bilbrand gasbil på väg 800 mellan Stavsjö och vägen som går till Virå.

Nr:25 | 11/10-2010

Trafikolycka ca 1 km norr om Gammelsta bil i mitt räcke

Nr:26 | 23/10-2010

Trafikolycka på E4an i höjd med Önskehem, bil i mitt räcke.

Nr:27 | 5/11-2010

Lastbilsbrand på E4an norrgående vid avf  Stavsjö.

Nr:28 | 25/11-2010

Trafikolycka personbil singel på E4an norrgående innan Jönåker

Nr:29 | 28/11-2010

Trafikolycka på E4an på bron vid Kiladalen, bil i mitt räcke.

Nr:30 | 16/12-2010

Trafikolycka på E4an vid länsgränsen singel personbil i södergående.

Nr:31 | 20/12-2010

Trafikolycka på E4an personbil singel södergående

Nr:32 | 21/12-2010

Trafikolycka släp på lastbil som välte på väg 800 vid avf mo väg 216.

Nr:33 | 21/12-2010

Sot eld  vid Lilla Källstugan.

Nr:34 | 22/12-2010

Trafikolycka 3 km söder om Gammelsta, bil i mitt räcke.

Nr:35 | 24/12-2010

Trafikolycka E4an norrgående söder om Stavsjö, bil på tacket i mitt räcke.

© Kilaräddningsvärn 2017